Hà Nam: Lễ cầu Quốc thái Dân an – Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại chùa Tam Chúc