Hà Nội - Thường trực Ban VHTW GHPGVN họp rút kinh nghiệm buổi lễ tổng kết năm 2018 triển khai tiếp công việc năm 2019