Hà Nội: Ban Văn hoá Trung ương họp triển khai sự kiện Vesak 2019