Hà Nội: Hội nghị Tổng kết Phật sự năm 2018 và Lễ ra mắt các phân ban, đặc trách khu vực Ban VHTW GHPGVN nhiệm kỳ 2017 - 2022