Hà Nội: Trường Hạ chùa Liên Phái nghe giới thiệu về Luật TNTG