Hà Nội: Trường hạ chùa Quán Sứ tác pháp An cư

GNO - Sáng nay, 16-4-Mậu Tuất (30-5), chư Tăng Ni trường hạ Quán Sứ làm lễ tác pháp khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2562.
 
Hạ trường cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ HĐCM GHPGVN đương vi ngôi Đường chủ.


Thỉnh cầu Đức Pháp chủ ngôi Đường chủ


HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS làm Chánh Duy-na Hạ trường. Năm nay có 34 vị Tăng Ni hành giả (25 vị Tăng, 9 vị Ni).
 
Sau lễ bạch Phật cầu gia hộ, Hòa thượng Chánh Duy-na trường hạ đã ban thời pháp, nhắc lại ý nghĩa về ba tháng An cư kiết hạ hàng năm của người tu hành.

Hòa thượng nói, theo tinh thần giới luật Đức Phật chế, thông lệ hàng năm chư Tăng Ni có 3 tháng An cư - cùng vân tập một trụ xứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ, trang nghiêm Giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội.


HT.Thích Thanh Nhiễu sách tấn hành giả


Hòa thượng cũng sách tấn chư hành giả làm nhiều việc cho Giáo hội, phải giữ tâm thanh tịnh.

"Các vị Tỳ-kheo làm trụ trì, hay làm giảng sư không thể ở yên một chỗ được, thì giữ tâm niệm an cư, những thầy mới tu thì nương nhờ tập chúng An cư mới có cơ hội học hỏi kinh nghiệm với những vị đã có thâm niên tu học, có những điều chưa hiểu hoặc thắc mắc, có thể thưa hỏi những vị cao tăng, giúp mình tăng trưởng Bồ-đề tâm, thực hành đúng Chính pháp của Như Lai", Hòa thượng sách tấn.

Một số hình ảnh của buổi lễ do CTV Giác Ngộ tại Hà Nội ghi nhận:Cung nghinh chư tôn đức quang lâm buổi lễ
Nghi thức bạch Phật và tụng kinh tại buổi lễ


HT.Thích Thanh Nhiễu ban đạo từ
Nghi thức đối thú an cư


Chư hành giả Tăng
Chư Ni trường hạ tác bạch chư Tăng


Chư Ni đối thú an cư

Phúc Thịnh