Họp ban VHTW GHPG VN khu vực miền Bắc trù bị chương trình tổng kết phật sự Ban Văn Hóa cuối năm 2018

 • 16h00
  cho ý kiến về đề xuất quà cho hội nghị Vesak 2019 của nhóm nghiên cứu

  Tại cuộc họp, các thành viên cho ý kiến về đề xuất quà của nhóm nghiên cứu. Đầu tiên là kinh chuyển pháp luân, theo ý kiến của Thượng tọa Quyền trưởng ban thì nội dung không thể dịch theo từ, mà nên lấy theo ý nghĩa làm sao phải thể hiện rõ tinh thần của Đức Phật trong quyển kinh và cần lấy ý kiến của các chuyên gia tuy nhiên cũng cần phải làm gấp cho kịp thời hạn tổ chức Vesak 2019 • 15h15
  Nhóm nghiên cứu biên dịch, xuất bản Kinh Chuyển Pháp Luân thành 4 thứ tiếng

  Tại cuộc họp, Nhóm nghiên cứu biên dịch, xuất bản Kinh Chuyển Pháp Luân  (sản phẩm dự kiến làm quà tặng cho đại biểu dự VESSAK 2019) thành 4 thứ tiếng giới thiệu hộp hương trầm 108 thẻ hương được sản xuất tại Quảng Nam - mang đậm nét Việt, và đề xuất làm quà cho các đại biểu dự Vesak 2019. Ban VHTW ghi nhận, tiếp thu và sẽ góp ý để hộp Quà tặng được ý nghĩa hơn.

  Hộp trầm

 • 15h00
  Giáo sư Đại Đồng tặng Ban VHTW GHPGVN chữ Phúc đặc biệt

  Giáo sư Đại Đồng - Nhà nghiên cứu Phật giáo uy tín tặng Ban VHTW GHPGVN chữ Phúc đặc biệt được thỉnh mẫu từ Mộ phần Đại thi hào Nguyễn Du. Thượng toạ Thích Thọ Lạc đã nhận vật phẩm quý này, đặt trang trọng tại phòng họp  của VP 1 Ban VHTW ở Chùa Yên Phú.

  chữ Phúc đặc biệt

 • 14h30
  Thông qua nội dung chương trình ngày 7-8/11/Mậu tuất

  Theo đó chương trình cho buổi họp tổng kết phật sự cuối năm 2018 Ban VHTW GHPGVN sẽ được tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 7/11 và 8/11/Mậu tuất. Ngày 7/11/Mậu tuất diễn ra chương trình Lễ tổng kết phật sự cuối năm 2018, ra mắt các Phân ban, khu vực thuộc Ban VHTW GHPGVN, đọc và trao quyết định trưởng phân ban cho các thành viên phụ trách phân ban và khu vực, trình bày báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
  Ngày 8/11/Mậu Tuất buổi sáng Ban VHTW GHPGVN tổ chức khảo sát chùa Tam Chúc - nơi diễn ra chương trình Vesak 2019. Buổi chiều cùng ngày sẽ tiến hành họp phân công, lên phương án phục vụ cho Vesak 2019 - các chương trình Giáo hội Phật giáo giao cho Ban Văn hóa thực hiện. • 14h15
  Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Quyền Trưởng Ban VHTW GHPGVN phát biểu khai mạc buổi họp

  Phát biểu khai mạc phiên họp trù bị, Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Quyền Trưởng Ban VHTW GHPGVN thông báo chương trình buổi họp trù bị chiều 29/11 nhằm chuẩn bị cho chương trình tổng kết phật sự Ban Văn hóa. Thượng tọa Quyền Trưởng Ban thành lập, phân công nhiệm vụ các tiểu ban phục vụ cho chương trình ngày 7/11/ Mậu tuất. 

 • 14h15
  Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Quyền Trưởng Ban VHTW GHPGVN phát biểu khai mạc buổi họp

  Phát biểu khai mạc phiên họp trù bị, Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Quyền Trưởng Ban VHTW GHPGVN thông báo chương trình buổi họp trù bị chiều 29/11 nhằm chuẩn bị cho chương trình tổng kết phật sự Ban Văn hóa. Thượng tọa Quyền Trưởng Ban thành lập, phân công nhiệm vụ các tiểu ban phục vụ cho chương trình ngày 7/11/ Mậu tuất. 

 • 14h30
  Thông qua nội dung chương trình ngày 7-8/11/Mậu tuất

  Theo đó chương trình cho buổi họp tổng kết phật sự cuối năm 2018 Ban VHTW GHPGVN sẽ được tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 7/11 và 8/11/Mậu tuất. Ngày 7/11/Mậu tuất diễn ra chương trình Lễ tổng kết phật sự cuối năm 2018, ra mắt các Phân ban, khu vực thuộc Ban VHTW GHPGVN, đọc và trao quyết định trưởng phân ban cho các thành viên phụ trách phân ban và khu vực, trình bày báo cáo tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
  Ngày 8/11/Mậu Tuất buổi sáng Ban VHTW GHPGVN tổ chức khảo sát chùa Tam Chúc - nơi diễn ra chương trình Vesak 2019. Buổi chiều cùng ngày sẽ tiến hành họp phân công, lên phương án phục vụ cho Vesak 2019 - các chương trình Giáo hội Phật giáo giao cho Ban Văn hóa thực hiện. • 15h00
  Giáo sư Đại Đồng tặng Ban VHTW GHPGVN chữ Phúc đặc biệt

  Giáo sư Đại Đồng - Nhà nghiên cứu Phật giáo uy tín tặng Ban VHTW GHPGVN chữ Phúc đặc biệt được thỉnh mẫu từ Mộ phần Đại thi hào Nguyễn Du. Thượng toạ Thích Thọ Lạc đã nhận vật phẩm quý này, đặt trang trọng tại phòng họp  của VP 1 Ban VHTW ở Chùa Yên Phú.

  chữ Phúc đặc biệt

 • 15h15
  Nhóm nghiên cứu biên dịch, xuất bản Kinh Chuyển Pháp Luân thành 4 thứ tiếng

  Tại cuộc họp, Nhóm nghiên cứu biên dịch, xuất bản Kinh Chuyển Pháp Luân  (sản phẩm dự kiến làm quà tặng cho đại biểu dự VESSAK 2019) thành 4 thứ tiếng giới thiệu hộp hương trầm 108 thẻ hương được sản xuất tại Quảng Nam - mang đậm nét Việt, và đề xuất làm quà cho các đại biểu dự Vesak 2019. Ban VHTW ghi nhận, tiếp thu và sẽ góp ý để hộp Quà tặng được ý nghĩa hơn.

  Hộp trầm

 • 16h00
  cho ý kiến về đề xuất quà cho hội nghị Vesak 2019 của nhóm nghiên cứu

  Tại cuộc họp, các thành viên cho ý kiến về đề xuất quà của nhóm nghiên cứu. Đầu tiên là kinh chuyển pháp luân, theo ý kiến của Thượng tọa Quyền trưởng ban thì nội dung không thể dịch theo từ, mà nên lấy theo ý nghĩa làm sao phải thể hiện rõ tinh thần của Đức Phật trong quyển kinh và cần lấy ý kiến của các chuyên gia tuy nhiên cũng cần phải làm gấp cho kịp thời hạn tổ chức Vesak 2019(TTMB BVH) - Chiều 29/11/2018 (ngày 23 tháng 10 năm Mậu Tuất, tại Chùa Yên Phú (VP1 Ban VHTW GHPGVN) tại xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Thượng toạ Thích Thọ Lạc, Quyền Trưởng Ban Văn hoá GHPGVN chủ trì cuộc họp “Chuẩn bị công việc Tổng kết Phật sự năm 2018, ra mắt nhân sự đặc trách VHPG các khu vực và các phân ban thuộc Ban VHTW nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022)”. Chư tôn đức tăng ni, các cư sĩ phật tử thuộc Ban VHTW GHPGVN đã về dự họp.Thượng toạ Quyền Trưởng Ban VHTW GHPGVN đã thông báo các công việc chuẩn bị nghi lễ, khánh tiết, báo cáo công tác từ các địa phương v.v... nhằm tổng kết các hoạt động Phật sự năm 2018 về VHPG; triển khai công tác năm 2019. Chùa Yên Phú (Hà Nội) được chọn làm địa điểm tổng kết Phật sự, dự kiến tổ chức ngày 13-14/12/2018 (ngày 7-8/11 Mậu Tuất). Vào thời điểm đó, Chùa Yên Phú có lễ huý kỵ lịch đại chư vị tổ sư và Giỗ Sư bà Phương Dung khai sơn Ngôi cổ tự này. Chư tôn thiền đức Tăng Ni và đại biểu về dự tổng kết Phật sự 2018 và triển khai kế hoạch 2019 sẽ cùng dự lễ của Chùa Yên Phú và họp hội nghị Phật sự của Ban.
Sau hội nghị, đại biểu tham gia tham quan và họp bàn công việc chuẩn bị Đại lễ VESSAK 2019 tại Chùa Tam Chúc, huyện Ba Sao, tỉnh Hà Nam.
Chư tôn đức tăng ni và Phật tử đã lĩnh ý chỉ đạo của Thầy Thượng toạ Quyền Trưởng Ban nhận công việc được phân công để thực hiện.Tại cuộc họp, Nhóm nghiên cứu biên dịch, xuất bản Kinh Chuyển Pháp Luân (sản phẩm dự kiến làm quà tặng cho đại biểu dự VESSAK 2019) đã trao tặng TT Trưởng Ban bức trướng Chữ Phúc được thỉnh từ Mộ phần Đại thi hào Nguyễn Du. Thượng toạ Thích Thọ Lạc đã nhận vật phẩm quý này, đặt trang trọng tại phòng họp của VP 1 Ban VHTW ở Chùa Yên Phú.Một số hình ảnh buổi họp : 

Phân Ban Truyền Thông - Ban VHTW GHPGVN