Lào: Nét đẹp Phật giáo miền trung được giữ gìn tại Savannakhet