Lễ công bố cuộc thi sáng tác ảnh : "PHẬT GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG"