LỄ TRUY ĐIỆU TƯỞNG NIỆM VÀ CUNG NGHINH KIM QUAN ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH PHỔ TUỆ - ĐỨC PHÁP CHỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM.