Ninh Bình: Đêm hội hoa đăng cầu Quốc thái Dân an tại chùa Bái Đính