Ninh Bình: Khai giảng khóa tập huấn, khóa tu cho trên 5.000 Phật tử tại chùa Bái Đính