Ninh Bình: Khai mạc Đại lễ cầu siêu và tế lễ Tổ tiên tại chùa Bái Đính