Ninh Bình: Pháp hội Vu lan báo hiếu PL.2560-DL.2016