Ninh Bình: Thượng toạ Thích Thọ Lạc thăm và chúc mừng Giáng sinh tại toà Giám mục Phát Diệm