Ninh Bình: Trang Nghiêm Lễ tưởng niệm Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thanh Tứ