Ninh Bình: Triển khai đề án Pháp phục Phật giáo Việt Nam tại buổi Lễ khai pháp Trường hạ cơ sở 2