Phiên họp trù bì công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc tế PGVN tại Lào và lễ tưởng niệm cầu siêu anh hùng liệt sĩ