Sáng nay 5-11: Lễ khai chung bảng tại Việt Nam Quốc Tự