Thông báo về việc nộp lý lịch và đăng ký các phân ban - có mẫu tải phía cuối bài viết