Thủ tướng chủ trì họp về công tác tổ chức Đại lễ Vesak 2019