TP HCM - Họp Ban VHTW khu vực phía Nam, kiện toàn bộ máy Ban VHTW