TP HCM: Phiên Trù bị Hội nghị tổng kết Công tác Phật sự Ban Văn hoá TƯ khu vực phía Nam