TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc Lễ hội Văn hoá “Tết Đoàn viên” tại Chùa Phổ Quang