TP. Hồ Chí Minh: Lễ trao giải cuộc thi: “Nguyện làm con thảo”