Tp.HCM: Ban Văn hoá GHPGVN TP.HCM viếng tang cố Đại lão Hoà thượng Phó Pháp chủ Thích Hiển Pháp