TP.HCM: Bế giảng khoá bồi dưỡng MC và Tổng kết Phật sự của Ban văn hoá Trung ương