TP.HCM: Hội nghị triển khai Phật sự, trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm