Trung ương GHPGVN tưởng niệm và khánh thành Tổ đình Minh Đăng Quang