Trưởng Ban VHPGTW, TT Thích Thọ Lạc Chúc tết Hoà thượng Phó Pháp Chủ Thích Thanh Đàm