Trường hạ Hưng Khánh tổ chức lễ bế giảng lớp an cư kiết hạ 2020 & lễ dâng Y