TT. Huế: Ban Văn hoá TƯ triển khai trao đổi tập huấn Pháp phục, kiến trúc, Di sản Phật giáo các tỉnh thành khu vực Trung bộ