Tuần lễ “Triển lãm tranh Thiền - Phật giáo” tại TpHCM (20-25/4/2019) chủ đề TRANH PHẬT GIÁO - NGỌN GIÓ THIỀN.