UBND Huyện Thanh Trì : Họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học tôn vinh về nhân vật Lịch sử " Sư bà Phương Dung và Tu bổ Tôn tạo khu Lăng mộ ", nhân dịp Thủ đô kỷ niệm 1010 năm Thăng long Hà Nội