13 nhân vật phim Tây Du Ký 1986 đã qua đời


"Tây du ký" phiên bản 1986 vẫn là bộ phim rất được yêu thích, các nhân vật trong phim là hình ảnh gắn với tuổi thơ nhiều thế hệ Việt Nam. 13 nhân vật phim Tây Du Ký 1986 đã qua đời. Cùng điểm lại những diễn viên nổi tiếng của bộ phim đã về cõi cực lạc.
"Tây du ký" phiên bản 1986 vẫn là bộ phim rất được yêu thích, các nhân vật trong phim là hình ảnh gắn với tuổi thơ nhiều thế hệ Việt Nam.
 
13 nhân vật phim Tây Du Ký 1986 đã qua đời


13 nhân vật phim Tây Du Ký 1986 đã qua đời

Cùng điểm lại những diễn viên nổi tiếng của bộ phim đã về cõi cực lạc.