Trường Phật học được mở tại Dolakha


Một trường cao đẳng Phật học vừa được thiết lập và khai giảng khóa học đầu tiên tại Dolakha, Nepal. Đây là trường Phật học đầu tiên được khai mở tại vùng này với mục đích cung ứng các khóa học về nhân văn trong lĩnh vực triết học Phật giáo đến với tất cả mọi người.

anh pgnn 1.jpg
Một tháp Phật tại Dolakha

Trường được lập bởi Trung tâm Nghiên cứu và Học thuật Phật giáo Boudda (Nepal) và được sự hỗ trợ về học thuật bởi Trường Đại học Phật giáo Lumbini. Trường cũng có sứ mệnh bảo tồn các giá trị học thuật Phật giáo về phương diện kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa, tâm linh, văn chương, lịch sử - một đại diện của nhà trường chia sẻ.

Theo đó, khóa học cử nhân tại trường sẽ kéo dài 3 năm với 5 học phần được giảng dạy gồm ngôn ngữ và các môn học về triết học Phật giáo.

Theo đại diện nhà trường, Hội đồng sư phạm cũng đang trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo hệ thạc sĩ thời gian tới.

Tâm Nhiên (theo Republica)