Đàn giải oan cắt kết là gì? lập đàn giải oan cắt kết có cần thiết không?


Chia sẻ của thầy Thích Minh Thuần giải thích về đàn Giải oan cắt kết. Live stream trực tiếp trên fanpage của ban Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam trả lời những câu hỏi sau : Đàn giải oan cắt kết là gì? Lập đàn giải oan cắt kết có cần thiết không? Mời các bạn xem video