Đời người “tích phước” mới có thể “hạnh phúc”


Cuộc đời bất luận là dài hay ngắn, đều phải nổ lực để cho cuộc đời này không có những tiếc nuối. Cuộc đời không tiếc nuối mới là cuộc đời có ý nghĩa.

 Vậy cuộc sống như thế nào mới có ý nghĩa? Đó chính là học cách biết vừa đủ, có biết đủ thì mới có thể biết đến hạnh phúc, biết hạnh phúc thì mới có thể làm phúc. Cuộc đời như trò ảo mộng.

 Điều làm cho con người ta phiền não chính là chúng ta thường để cho những mộng ảo lung tung làm cho bản thân không còn tự chủ được, mê muội bắt lấy kịch bản sai rồi trình diễn sai theo. Nhận ra một cảnh mộng đẹp sẽ thì cuộc đời mới có giá trị.

Liên Hải dịch