Giới thiệu Chùa Kim Liên


Chùa Kim Liên ,nằm tại phường Nghi Tàm.Quảng Bá,Tây Hồ Hà Nội.Đây là một trong 10 Ngôi Chùa cổ đặc sắc nhất Hà Nội.Thời Vua Lý Thần Tông,Vua cho lập tại nơi đây một cung điện mang tên Từ Hoa,để Công chúa Từ Hoa,cùng các Cung tần mỹ nứ làm nơi dệt gấm,thêu hoa...sau khi Công chúa qua đời nơi đây đã được dựng lên một ngôi Chùa.Cho tới đời nhà Trần,Chùa được đổi tên là Chùa Đống Long,qua tới thời nhà Lê Chùa lại đổi tên là Chùa Đại Bi,tới năm 1771 thời Vua Lê Cảnh Hưng Chùa được trùng tu lớn và được đổi tên là Kim Liên Tự,tới thời Vua Quang trung chùa được trùng tu cải tạo lớn,giữ nguyên kiến trúc như vậy cho đến ngày nay.Qua nhiều lần trùng tu,Chùa vẫn mang đậm nét kiến trúc Phật Giáo thời Lý.

chùa kim liên
 

chùa kim liên
 

chùa kim liên
Quảng Tâm