Kính Lạy Bồ Tát Quán Thế Âm - Triệu Trung Kiên (NSƯT), Thanh Hương