Nét đẹp của các nhà sư xứ Hà thành


Những bậc xuất gia sống đời phạm hạnh, cống hiến cuộc đời mình để hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh. Đó là bản hoài của Đức Phật, chư Tổ. Hạnh nguyện cao cả đó được tái hiện tại xứ Hà thành, mời quý vị thưởng lãm.

 

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Chùa Đại Từ Ân - Hà Nội tọa lạc tại thị trấn Phùng huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội là nơi giáo dục đào tạo Tăng Ni trẻ tài đức cho mai hậu, đây chính là cơ sở tu tập nổi tiếng xứ Hà thành.

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Lễ cung nghinh những bậc thầy tôn quý trang nghiêm và thành tâm

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Phật tử đứng xếp hàng cung đón quý chư Tăng Ni

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Trang trọng và uy nghiêm

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Vị thầy thỉnh Đại hồng chung

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Vị thầy thỉnh bảng

Nét đẹp quý sư thầy miền BắcNét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Trống đại thường dùng cung thỉnh chư Phật, Bồ tát và thánh chúng vào trước khi hành lễ Phật giáo

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Chiếc mõ nằm trên giá

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Kinh hành niệm Phật là phương pháp dùng để tán thán đức hạnh của Đức Phật và cũng là vận động cơ thể cho khí huyết lưu thông khi ngồi tụng kinh thời gian dài.

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Nét đẹp trong việc lễ Phật của những người xuất gia

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Chú tâm trì kinh

Chắp tay là nét văn hóa đặc trưng trong Phật giáo, trang nghiêm khi hành lễ cũng như xá chào nhau.

Nét đẹp quý sư thầy miền BắcQuý ni trưởng, ni sư, ni sinh cùng nhau tụng niệm

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Thanh thoát

Lễ kính là hàng đầu

Thầy trò bên nhau.

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Quý Tăng sinh bưng dọn thức ăn từ nhà bếp vào trai đường

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Giờ thọ thực của quý sư thầy

Nét đẹp quý sư thầy miền Bắc

Ngồi quán niệm những phẩm vật của thí chủ dâng cúng, trước khi thọ thực.

 

Trí Nguyên