Phật Bà Quan Âm có tồn tại không?


Phật Bà Quan Âm có tồn tại không?


Trong Kinh điển Nguyên Thủy không thừa nhận sự tồn tại của những vị Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát mà chỉ tồn tại trong hệ thống giáo lý kinh điển Đại Thừa.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi có hay không vị Quan Thế Âm Bồ Tát thì câu trả lời là có.

Mặc dù thầy tin theo Phật Giáo Nguyên Thủy, và hệ thống kinh điển Nguyên Thủy không nói tới sự tồn tại của vị Bồ Tát này.

Tương tự như thế thầy tin là có 1 vị Địa Tạng Bồ Tát đang đêm ngày thuyết pháp độ sinh nơi A Tỳ Địa Ngục cho những vong linh lầm lạc.

Có thể chúng ta sẽ thấy như vậy là điều mâu thuẫn. Tuy nhiên nếu ta quán chiếu kỹ càng hơn nữa ta sẽ thấy được rằng điều này thật sự “cộng sinh” với nhau, cả 2 hệ thống giáo lý kinh điển này nếu xét ở khía cạnh này thì không hề “mâu thuẫn”.

Như ta biết, Theo giáo lý Nguyên Thủy thì chứng thánh quả A La Hán nghĩa là đã là quả vị Tối thắng, ngay cả 1 vị Phật cũng là 1 A La Hán, tuy nhiên Phật đạo từ bi, những vị A La Hán không những lúc giác ngộ xong liền khế nhập niết bàn, mà có hằng hà sa những vị đó quay trở lại dân gian để phổ độ cho chúng sinh có cuộc sống cơ khổ, và người ta tạm gọi đó là Bồ Tát– nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏa.
Và trong các hằng hà sa thì vị A La Hán độ sinh trong đời, có thể không có

Ai có tên là Quan Thế Âm Bồ Tát, tuy nhiên nó không cần thiết.

Do 1 khi 1 người tin tưởng vào sự gia trì của chư Phật, thì 1 vị Phật có thể hóa thân thành hàng trăm vị phật khác để giải cứu chúng sinh.

 

– Khi có Ngạ Quỷ khởi tin vào chư Phật, khi họ gặp nguy hiểm, dù miệng họ niệm “Nam Mô Qủy Vương cức khổ cứu nạn” thì vẫn xuất hiện 1 vị A La Hán hiện thân Qủy Vương để giải cứu họ.

– Khi có 1 con hươu rơi vào cảnh hiểm nguy, tuy nhiên kiếp trước thành thiện tích đức, tu tạo căn lành thì có thể kêu gọi “Hươu chúa cứu khổ”, thì sẽ có 1 vị A La Hán khế nhập vào “Linh Thần” của 1 con Hươu Chúa tới để Giải cứu cho nó.

– Giống như vậy, nếu trong đời có người gặp lúc hiểm nguy, tuy nhiên tin tưởng vào Phật đạo, họ gọi đại 2 cái tên Bồ Tát hay một vị Phật nào đó, thí dụ là họ gọi “ Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ, Cứu Nạn”. Thì trong hư không tạng thế giới có hằng hà sa chư vị A La Hán, chư vị Phật nghe được được mà xuất hiện Quan Thế Âm Bồ Tát để cứu giúp cho họ.

Thế dù có hoặc không có 1 người mang tên Quan Thế Âm Bồ Tát, tuy nhiên nhất định sẽ có hằng hà sa chư vị A La Hán hiện thân để phổ độ cho chúng sinh trên con đường tu hành và nhận thức để giác ngộ. Sự xuất hiện đó là tùy duyên, và phụ thuộc vô Tâm Thức của người khởi tin.

Ví dụ có 1 người nào đó bị hoảng sợ do thấy ma quỷ, họ niệm Nam mô A Di Đà Phật mà lại niệm thành Nam Mô A Di Ta Phật! thì có ông Phật tên A Ti Da xuất hiện không?
Trả lời là không, tuy nhiên nếu tâm họ quán tới phật A Di Đà thì lúc đó trong hư không linh ứng chư Phật sẽ có 1 vị Thánh hay 1 vị Thiện Thần xuất hiện với hình dáng Phật A Di Đà để giúp người đó vượt qua kiếp nạn.

Vậy thì lúc ta tu phật, học phật , ta chỉ việc tin vô 1 vị phật duy nhất tuy nhiên lúc ta gặp nạn ta gọi “ Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn thì vẫn xuất hiện Quan Thế Âm Bồ Tát như tâm thức ta quán tưởng”.
Không nên chú trọng đến việc có hay không các vị Bồ Tát có danh xưng như thế, mọi vị Phật chư Phật Mười Phương, chư vị La Hán, A La Hán đều có thể là Quan Thế Âm Bồ Tát.

Vấn đề này có hơi rờm rà và khó mà hiểu thấu nhanh chóng như các vấn đề trước, vì thế các bạn nên dành nhiều thời gian suy ngẫm về chánh ý này. Chúc các bạn an lành và hạnh phúc.