Thêu tranh Phật cần kiêng kỵ điều gì?


HỎI: Tôi muốn thêu tranh Phật để cúng cho nhà chùa hay tặng người hữu duyên có được không? Nếu được thì trong quá trình thêu tranh Phật có cần kiêng kỵ điều gì  không?

(BẢO NGỌC, chingocdayem@icluod.com)


Tam Thế Phật - tranh thuê - Ảnh minh họa

ĐÁP:Bạn Bảo Ngọc thân mến!

Thêu tranh Phật để cúng cho nhà chùa hay tặng người hữu duyên là việc tạo ra công đức, phước báo vô lượng. Nếu đủ duyên thì bạn nên làm. Trong quá trình thêu tranh Phật, bạn không cần kiêng kỵ bất cứ điều gì.

Để phước đức được trọn lành, trước khi thêu, bạn cần dọn mình cho thân tâm  trong sạch, thành tâm phát nguyện, thấy rõ việc làm của mình là phụng sự Tam bảo, tạo ra phước đức to lớn. Trong khi làm thì tâm luôn hoan hỷ, thân thanh tịnh trang nghiêm.

Chúc các bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(vanhoapgvn@gmail.com)