(3.9.2019), Đoàn công tác GHPGVN khảo sát chùa Việt Nam tại Lào: PHẬT TỬ CHÙA BỒ ĐỀ KHAO KHÁT ĐƯỢC THỈNH SƯ