Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lai Châu mừng khánh đản Đức Thế Tôn và trao quyết định chuẩn y nhân sự Ban Văn hoá tỉnh nhiệm kỳ III (2022-2027)