TT. Huế: Chương trình văn nghệ kính mừng Phật đản PL.2567 với chủ đề “Ngát hương từ bi”