Hà nội - Họp trù bị chuỗi chương trình: tọa đàm khoa học - " Phát huy tinh thần và biểu tượng Phật giáo trong đời sống xã hội, qua các làng nghề truyền thống ở việt Nam ", triển lãm hiện vật mang biểu tượng phật giáo, tổng kết phật sự năm 2020 của Ban VHTƯ GHPGVN