Hà Nội: Tổ đình Yên Phú tổ chức lễ huý kỵ Đức Đệ nhất Pháp chủ Thích Đức Nhuận