Hội thảo khoa học Sư bà Phương Dung với đạo pháp và dân tộc - phatgiao.org.vn