Kiên Giang: Tổ chức buổi họp mặt mừng tết Chôl Chnăm Thmây